01.jpg
04.jpg
08.jpg
02.jpg
06.jpg
01.jpg

Lisää liideä, lisää myyntiä


Virta Inbound

Inbound-markkinointi, hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median hallinta

 

SCROLL DOWN

Lisää liideä, lisää myyntiä


Virta Inbound

Inbound-markkinointi, hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median hallinta

 

Haluatko lisää liidejä ja lisää myyntiä?

Myynnin tulokset määräytyvät hyvin pitkälti sen perusteella, kuinka paljon ja kuinka hyviä myyntikontakteja, eli liidejä, on käytettävissä. Lisäksi kokemus on osoittanut sen, että liian pieni määrä kontakteja huonontaa hyvistäkin kontakteista tehtyjä kauppoja. Siksi palvelumme tarkoituksena on tuottaa enemmän ja parempia liidejä myyntisi tueksi yhdistämällä inbound-markkinointia, myynnin osaamista ja konkreettisia tekemistä.

Inbound-markkinointi on verkkosivujen hakukoneoptimointiin, bloggaukseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen perustuva, poikkeuksellisen kustannustehokas markkinointimenetelmä. Perustan muodostaa asiakkaidesi käyttäytymistä kuvaava perusteellinen avainsanatutkimus sekä nykyisen sisältösi auditointi ja kilpailija-analyysi. Tämän jälkeen nykyisten verkkosivujesi sisältö optimoidaan hakukoneita varten, käynnistetään uusien sisältöjen julkaisu, sen jako sosiaalisessa mediassa. Kaikkien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan erilaisten analyysityökalujen avulla. Tuloksista poimitaan parhaat käytännöt ja jatketaan sen tekemistä, mikä toimii.

04.jpg

Mitä on Inbound-markkinointi?


Mitä on inbound-markkinointi?

Paljon muutakin kuin hakukoneoptimointia.

Mitä on Inbound-markkinointi?


Mitä on inbound-markkinointi?

Paljon muutakin kuin hakukoneoptimointia.

Uudenlaista markkinointia

Inbound-markkinoinnin perustana on tuottaa asiakkaille aidosti hyödyllistä sisältöä.

Inbound-markkinoinnin perustana on tuottaa asiakkaille aidosti hyödyllistä sisältöä.

Inbound on kiinnostava, paljon erilaisia taktiikoita sisältävä, Suomessa verrattain uusi tapa markkinoida. Se kehittyy maailmalla erittäin voimakkaasti ja erilaisia työkaluja on tarjolla satoja. Seuraamme alan kehitystä päivittäin ja testaamme sen viimeisimpiä löydöksiä säännöllisesti. Siksi voit olla varma siitä, että käytössäsi on aina inboundin viimeisin tutkimustieto.

Onnistuessasi koskettamaan yleisöäsi ympärillesi kerääntyy lukijoita ja seuraajia oma-aloitteisesti. Heidän huomiota voit myöhemmin käyttää myymiseen, markkinointiin, tiedottamiseen, sitouttamiseen tai muuhun itsellesi tai yhteistyökumppaneillesi pitkällä tähtäimellä tärkeään.

Perinteisen ja inbound-markkinoinnin ero

Perinteisessä asetelmassa myyjällä on tuote ja myyntitavoite, joten hän ottaa puhelimen käteen ja soittaa tuntemattomille myyntitarkoituksissa. Tehdään printti-, radio- ja TV-mainontaa, joka katkaisee luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksesi, yrittämällä samalla vedota tunteisiisi, mutta monesti päätyy vain ärsyttämään. Lähetetään asiakasrekisterien perusteella paperille painettuja erilaisia tarjouksia sisältäviä mainoksia.

Inbound-markkinointi taas perustuu sille, että tuotat osaamisalueestasi säännöllisesti niin mielenkiintoista sisältöä, että potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat siitä ja jakavat sitä oma-aloitteisesti. Tätä kautta jotkut heistä päätyvät ostamaan.

08.jpg

Moderni hakukoneoptimointi


Miksi Inbound?

Onko sisällöllä väliä?

Moderni hakukoneoptimointi


Miksi Inbound?

Onko sisällöllä väliä?

Miksi inbound-markkinointi on niin tehokasta ja miksi se tehostuu koko ajan?

Nykyinen 3,5 miljardin kokoinen internet-käyttäjien määrä jatkaa edelleen kasvuaan. Kaiken muun mukana se on muuttanut ostokäyttäytymistämme muun muassa niin, että ihmiset etsivät nykyään internetin kautta tietoa, eivät mainoksia. 70% kuluttajista ottaa mieluummin selvää tuotteista ja palveluista alkuperäisen julkaistun sisällön kautta kuin vaikuttumalla perinteisen median markkinoinnista.

Erään tutkimuksen mukaan vain 19% luottaa enää itse myyjään ja tekee sen sijaan noin 12 internet-hakua ennen ostopäätöstä. Tämä kaikki on saanut aikaan sen, että pelkästään Googleen tehdään 6 miljardia hakua päivässä. Tuon joukossa on myös sinun potentiaalisia asiakkaita ja heidän tekemät haut ovat ilmaista huomiota, joka vain odottaa löytäjäänsä.

Googlen hakutuloksissa pääsy ensimmäiselle sivulle on kaikki kaikessa. Tutkimusten mukaan 91 % lukijoista ei avaa toista hakusivua ja 50 % päätyy jollekin kolmesta ensimmäisestä hakutuloksesta. Lisäksi on tärkeä päästä etusivulle mahdollisimman monessa noista keskimäärin kahdestatoista hakukerrasta, koska se kertoo potentiaaliselle ostajalle, että juuri sinun palvelusi vastaa juuri hänen tarpeisiinsa.  

Luo sisältöä ihmisille, älä Googlelle

Inbound-markkinoinnissa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästä Google-optimoinnista, vaan tarkoitus on saada ihan oikeat ihmiset kiinnostumaan palveluistasi. Kaiken lähtökohta onkin, että sivustot tehdään mahdollisimman hyviksi nimenomaan oikeille ostajille ja teknisen hakukoneoptimoinnin avulla vain varmistetaan, että Google ymmärtää kaiken sivujen sisällön. Huomioi esimerkiksi, että internetiä käyttäessämme emme varsinaisesti lue, vaan silmäilemme ns. F-kuvion muodossa. Tämä asettaa sisällölle erityisvaatimuksia. Meiltä saa tähän valmiit pohjat ja koulutuksen.

Onnistuessasi koskettamaan yleisöäsi ympärillesi kerääntyy lukijoita ja seuraajia oma-aloitteisesti. Heidän huomiota voit myöhemmin käyttää myymiseen, markkinointiin, tiedottamiseen, sitouttamiseen tai muuhun itsellesi tai yhteistyökumppaneillesi pitkällä tähtäimellä tärkeään.

02.jpg

Hakukoneoptimointi, Sosiaalinen media ja Virtuaaliassistenttipalvelut


Menetelmämme ja työkalumme

Hakukoneoptimointi, Sosiaalinen media ja Virtuaaliassistenttipalvelut

Hakukoneoptimointi, Sosiaalinen media ja Virtuaaliassistenttipalvelut


Menetelmämme ja työkalumme

Hakukoneoptimointi, Sosiaalinen media ja Virtuaaliassistenttipalvelut

 

Inbound-menetelmät, joita käytämme

Käytössämme on laaja valikoima menetelmiä ja työkaluja, joilla pystymme hankkimaan sinulle lisää liidejä ja asiakkaita. Menetelmät on tässä jaettu karkeasti hakukoneoptimointiin, sosiaalisen median hallinnointiin ja virtuaaliassistenttipalveluihin, mutta reaalimaailmassa eri osa-alueet nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 
 
Hakukoneoptimoinnilla varmistat, että asiakkaat löytävät sivusi ja sisältösi.

Hakukoneoptimoinnilla varmistat, että asiakkaat löytävät sivusi ja sisältösi.

HAkukoneoptimointi (Search Engine OPtimization, SEO)

Nykypäivän hakukoneoptimointi on pääasiassa lukijoille arvokkaan sisällön tuotantoa eli sisältömarkkinointia. On kuitenkin tärkeää analysoida, mitä asioita nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat pitävät tärkeinä ostopolkunsa eri vaiheissa. Kuitenkaan teknistä hakukoneoptimointia ei saa unohtaa. Laadukkaastakaan sisällöstä ei ole iloa, jos Google ei pysty lukemaan sitä. 

 • Ideaaliasiakkaidesi määrittely ostopersoonaharjoituksella
 • Asiakaspolkuharjoitus, jolla kartoitetaan ostopersoonien lyhin mahdollinen tie asiakkaaksesi
 • Avainsanatutkimus, jolla tunnistetaan ostopersoonien käyttämät avainsanat sekä sanojen potentiaali
 • Sisältöauditointi, jolla pisteytetään nykyisen sisältösi vastaavuus ostopersoonia ajatellen
 • Tekninen analyysi, jolla selvitetään sivustosi latausnopeus, sen mahdolliset pullonkaulat sekä teknisen hakukoneoptimoinnin lähtötilanteen selvitys.
 • Kilpailija-analyysi, minkä kautta näet nykyisen inbound-kyvykkyytesi suhteessa kilpailijoihisi

Sosiaalinen media ja julkaisut

Yritysten kannattaa toimialasta riippumatta olla vähintään Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Joillain toimialoilla myös esimerkiksi Instagram tai Pinterest voivat olla merkittäviä liikenteen lähteitä sivuille.

Sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen kanavan jakaa sisältöä ja hankkia liikennettä verkkosivuille. Erilaiset ladattavat julkaisut auttavat prospektien yhteystietojen keräämisessä ja antavat arvokasta informaatiota asiakkaillesi.

 • Sosiaalisen median kanavien valinta ja julkaisujen käynnistys
 • A/B-testaus
 • Ladattavien ilmaisten tai maksullisten oppaiden julkaisu
 • Uutiskirjeen käynnistys
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest

Sosiaalinen media tuo asiakkaasi lähemmäs sinua.

Sosiaalinen media tuo asiakkaasi lähemmäs sinua.


Virtuaaliassistentit tuovat konkreettista tekemistä markkinointiponnistelujen rinnalle.

Virtuaaliassistentit tuovat konkreettista tekemistä markkinointiponnistelujen rinnalle.

Sisällöntuotanto, myynnin tuki ja muut virtuaaliassistenttipalvelut

Teemme tiivistä yhteistyötä sisaryrityksemme, virtuaaliassistenttipalveita tuottavan Virta Virtuaalitoimiston, kanssa. Pystymme siis yhdistämään ainutlaatuisella tavalla markkinointia, konsultointia ja konkreettista tekemistä.

Oppaiden, SoMe-julkaisujen ja uutiskirjeiden kirjoittaminen voi tuntua liian työläältä. Ne voikin helposti ja kustannustehokkaasti ulkoistaa virtuaaliassistentille, joka laatii sovitut julkaisut ennaltasovitun ohjelman mukaisesti ja julkaisee ne. Sinun tarvitsee vain odottaa puhelimen soimista.

Sivustolle kannattaa myös ehdottomasti perustaa chat-asiakaspalvelu, johon vastaamisesta huolehtii virtuaaliassistentti.

 • Verkossa kiinnostuksensa osoittaneiden kontaktointi esim. puhelimitse
 • Puhelin- ja chat-asiakaspalvelu
 • Verkkosivujen suunnittelu ja luonti
 • Nettisivujen ja sosiaalisen median päivitykset
 • Oikoluku ja kevyet käännöstyöt
 • Markkinakartoitukset  
 • Prospektointi ja prospektien kvalifiointi
 • Tapaamisten sopiminen ja kalenterin hallinta
 • Yhteydenpito asiakkaisiin
 • Jälkimarkkinointi
 • Asiakaskyselyt
 • Some-Managerointi
06.jpg

Hakukoneoptimointiasiantuntijat


Tiimimme

Olemme inboundin, myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia!

 

Hakukoneoptimointiasiantuntijat


Tiimimme

Olemme inboundin, myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia!

 

 

Tekijät työn takana

 
Inbound-asiantuntija Harri Alatalo

Harri Alatalo

Harri on kokenut inbound-asiantuntija, jolla on vankka johtamiskokemus globaaleista suuryrityksistä. Hän näkee kokonaisuuden yksityiskohtien takana. Harri on koulutukseltaan BBA.

harri@virtainbound.fi
+358 50 309 3834

Myynnin ammattilainen Timo Lukkariniemi

TImo Lukkariniemi

Timo on myynnin ammattilainen ja kauppatieteiden maisteri, joka on tehnyt pitkän uran finanssialalla ennen yrittäjäksi siirtymistään. 

timo@virtainbound.fi
+358 50 367 5664

Liiketoiminnnan kehittämisen ammattilainen Jussi Alamäki

Jussi Alamäki

Jussi on liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen, joka tietää tuloksien tulevan tekemisestä ja uskoo kehityksen kumpuavan nöyryydestä. Koulutukseltaan Jussi on KTM.

jussi@virtainbound.fi
+358 40 524 4491